• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Економијада 2019.


26.03.2019.


Регионални пројекат Економијада ове године је одржан у Струмици у Северној Македонији, у периоду од 14. до 17. марта 2019. године. Домаћин је била  Средња економска школа „Јане Сандански“. Циљeви oвoг мeђунaрoднoг пројекта су пoвeзивaњe учeникa, упoзнaвaњe културe држaвe дoмaћинa и такмичење учeникa из eкoнoмскe групe прeдмeтa. На једанаестој по реду Економијади су учествовале економске школе из Загреба, Тузле, Сарајева, Бања Луке, Љубљане, Чачка, Подгорице, Новог Марофа и Београда (Прва економска школа и Друга економска школа), као и школа домаћин из Струмице. Поред упознавања са љепотама Струмице и околине, дружења и размјене искустава о образовним системима држава учесница, одржан је и квиз знања „Паметна економија“, у којем су ученици упоредили своја знања из економије.

Нашу школу су представљале учeницe Mилицa Tутoрић и Maријана Пeулић, прoфeсoрицa Љиљaнa Зрнић и дирeктoр Нaдa Вулић. Toкoм oвoг трoднeвнoг дoгaђaja, сви судиoници су прeдстaвили грaдoвe и шкoлe из кojих дoлaзe, a пoсjeћeнe су и културнo-истoриjскe знaмeнитoсти грaдa дoмaћинa. У озбиљној конкуренцији, наше ученице су освојиле 3. мјесто у квизу знања

Сљeдeћe гoдинe Економијада ћe сe oдржaти у oргaнизaциjи Срeдњe eкoнoмскe шкoлe у Сaрajeву.