• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Историјат


Историјски пут ове школе почиње са раздобљем од 1885. до 1897. године када је она основана и дјеловала под називом Трговачка школа. Други период је од 1931. до 1945. године када дјелује као Државна трговачка академија и  трећи период од 1946. године до данас у којем постоји као  Економска школа.

Објекат у којем је школа смјештена је саграђен у XIX вијеку и изузетан је спој више архитектонских стилова. Као такав, представља објекат од велике вриједности не само у образовном смислу, него је препознатљив печат грађанске Бања Луке. Зграда у којој је смјештена ЈУ Еконмска школа Бања Лука је једна од најстаријих и најљепших зграда у Граду на Врбасу. Изграђена је 1870. године, за вријеме аустроугарске окупације БиХ, за потребе Земаљске шумарије. Током свог постојања зграда је промијенила више намјена, а од 1951. године у њој почиње са радом Државна трговачка академија, која је мјењала називе, али не циљеве свог рада и адресу. Од тада, па све до данас спољни изглед зграде задржао је своју аутентичност. Унутрашњост зграде одише карактеристичним високим просторијама са великим прозорима које су прилагођене вишегодишњој намјени зграде. Стари дио зграде имаo je два спарата и поткровље, а састоjи се од ходника, канцеларија и тоалета за особље. 1964. године због повећане потребе за школованим кадром школа се дограђује, те се на стари дио надовезују још два дијела, троспратница са 6 учионица и фискултурна сала. Изграђују се и нови таолети за ученике, а некадашњи су претворени у канцеларију и школску читаоницу.

Листајући Љетопис, уочавамо да је школа почела водити статистичке податке школске 1934/35. године и да је те године матурирало 25 ученика, временом се тај број повећавао и шк. 1939/40. године матурирало је 49 ученика. Ратне неприлике имале су утицаја и на ову школу, тако да je шк. 1941/42. године матурирало 24 ученика, а за остале ратне године нема евиденције. У ослободилачки рат укључили су се и ученици наше школе и имена народних хероја тог рата с поносом стоје исписана и данас у холу школе.

 

Послије ослободилачког рата, школа је израстала са усмјереним образовањем, а њени кадрови показали су се као потреба привредног развоја, те је школа својом програмском структуром и физиономијом настојала испунити потребе друштва. Интерес за ову струку постао је велик, а школа је покривила потребе 8 до 10 општина и све до 1951. године радила је у  неодговарајућим условима, да би те године уселила у садашњи објекат. У периоду шездесетих и седамдесетих година прошлог вијека, када школа нагло повећава број ученика, у школи су активно радиле омладинске организације, КУД, ђачки радио, ђачко привредно удружење, добро организована практична настава, школска задруга и др. Осамдесетих година прошлог вијека, школу је сваке школске године похађало око 1000 ученика распоређених у двије струке: економско-комерцијално-трговачко и правно-биротехничка струка.

Током ратних и послијератних дешавања деведесетих година, Економска школа је дијелила судбину средине у којој је егзистирала, а карактеристика су биле велике кадровске промјене и промјене у структури ученика. Од 1993. године ради по Закону о средњој школи, а постојале су двије струке: економска и правна са 1000 до 1100 ученика. Од школске 1999/2000. године  поред наведених струка, отворен је и административни смјер (царински техничар), а од школске 2011/12. године уводи се и смјер банкарски техничар.

У овом тренутку школу похађа 976 ученика распоређених у 32 одјељења и школују се економски, пословно-правни и банкарски техничар.

Oд 16.05.2018. године школа ради по Закону о средњем образовању и васпитању.