• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Историјат


 

У историјском развоју Економске школе у Бањалуци можемо уочити неколико развојних периода.

Први од њих везан је за оснивање матичне школе под називом Трговачка школа, која је у Бањалуци радила од 1885. до 1897. године.  Други период обухвата раздобље од 1931. до 1945. године када је Трговачка школа обновљена као Државна трговачка академија и из Брчког премјештена у Баљалуку. Трећи период обухвата раздобље од Другог свјетског рата до данас.

Објекат у којем је школа смјештена, изузетан је спој више архитектонских стилова. Као такав, представља објекат од велике вриједности не само у образовном смислу, него је препознатљив печат грађанске Бања Луке. Зграда у којој је смјештена Економска школа је једна од најстаријих и најљепших зграда у Бањалуци, а изграђена је 1933. године за потребе Земаљске шумарије. Током свог постојања зграда је промијенила више намјена, а од 1951. године у њој почиње са радом наша школа. Од тада, па све до данас спољни изглед зграде задржао је своју аутентичност. Стари дио зграде има два спрата и поткровље, а састоjи се од ходника, канцеларија и учионица. 1964. године, због повећане потребе за школованим кадром, школа се дограђује, те се на стари дио надовезују још два дијела: троспратница са шест учионица и фискултурна сала.

Листајући Љетопис Школе, уочавамо да је школа почела водити статистичке податке школске 1934/35. године и да је те године матурирало 25 ученика. Временом се тај број повећавао тако да је шк. 1939/40. године матурирало 49 ученика. Ратне неприлике имале су утицаја и на нашу школу, тако да je шк. 1941/42. године матурирало 24 ученика, а за остале ратне године нема евиденције. У народноослободилачки рат укључили су се и ученици наше школе и имена народних хероја тог рата с поносом стоје исписана и данас у холу школе.

 `Послије Другог свјетског рата, школа је израстала са усмјереним образовањем, а њени кадрови показали су се као потреба привредног развоја, те је школа својом програмском структуром настојала испунити потребе друштва. Интерес за ову струку постао је велик, а школа је покривила потребе 8 до 10 општина. У периоду шездесетих и седамдесетих година прошлог вијека, када школа нагло повећава број ученика, у школи су активно радиле омладинске организације, КУД, ђачки радио, ђачко привредно удружење, добро организована практична настава, школска задруга и др. Осамдесетих година прошлог вијека, школу је сваке школске године похађало око 1000 ученика распоређених у двије струке: економско-комерцијално-трговачко и правно-биротехничка струка.

Током ратних и послијератних дешавања деведесетих година, Економска школа је дијелила судбину средине у којој је егзистирала, а карактеристика су биле велике кадровске промјене и промјене у структури ученика. Од 1993. године ради по Закону о средњој школи, а постојале су двије струке: економска и правна са 1000 до 1100 ученика. Од школске 1999/2000. године  поред наведених струка, отворен је и административни смјер (царински техничар), а од школске 2011/12. године уводи се и смјер банкарски техничар.

У овом тренутку школу похађа 976 ученика распоређених у 32 одјељења и школују се економски, пословно-правни и банкарски техничар.

Oд 16.05.2018. године школа ради по Закону о средњем образовању и васпитању.