• Краља Алфонса XIII бр.34
  78 000 Бања Лука
 • Број телефона
  051/231-250
 • Е-пошта
  ss03@skolers.org
 • eduis

О нама, визија и мисија школе


Својим спољашњим и унутрашњим изгледом, организацијом и уредношћу Економска школа важи за једну од најбољих не само у Бањoj Луци, него и шире.

Економска школа данас послује као Јавна установа Економска школа Бања Лука уписом у судски регистар, број рјешења: 057-О-Reg -12-002539 од 22.11.2012. године. ЈУ Економска школа Бања Лука је регистрована да обавља дјелатност техничког и стручног средњег образовања, а у оквиру регистроване дјелатности обавља и дјелатност образовања одраслих и образовања ванредних ученика.

Наставу изводи 63 верификована професора у двије смјене.  

Настава се одвија у три смјера:

 •   Економски техничар
 •   Пословно – правни техничар  
 •   Банкарски техничар


Школа располаже са:  17 учионица, 6 кабинета, фискултурном салом, библиотеком и читаоницом, амфитеатром, саврменим игралиштем и административним блоком.

Доказ стручности наших професора су  водећи резултати наших ученика на регионалним, републичким и другим такмичењима. Наша школа, такође, пружа многобројне ваннаставне активности које се одвијају кроз 18 секција.  Свакодневно, на располагању свим ученицима и професорима је стручна служба и руководство школе у периоду од 07:00 до 19:00 часова.

 

Визија

Наша визија је квалитетна и сигурна школа, блиска животу, у којој је угодно учити и радити и у којој сви придоносе радној и пријатељској атмосфери, гдје се сви судионици образовног процеса међусобно уважавају и поштују, трудећи се пружити свој максимум.

Орјентисани смо на будућност и праксу, интеграцију и једнаке прилике. Желимо срећног средњошколца са новим идејама, талентима и знањима.

 

Мисијa

Мисија наше школе је пружање квалитетног образовања и васпитања са циљем развијања индивидуалних карактеристика свих ученика и давања једнаких шанси свима за успјешно укључивање у савремено друштво. Школу претварамо у позитивно мјесто учења и стварамо атмосферу међусобног уважавања и поштовања, са мисијом да мотивишемо ученике и пробудимо њихову радозналост и интересовање да би кроз свој развој постали зреле особе које су у стању размишљати, одлучивати и дјеловати.