• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Родитељи


Опширније
Савјет родитеља

Савјет родитеља је савјетодавно тијело и чини га по један представник родитеља сваког одјељења у школи. Пословником о раду Савјета родитеља утврђује се његов састав, мандат задаци и начин рада. Савјет родитеља обавља послове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и општим актима школе. Савјет родитеља бира свог предсједника. Предсједник сазива сједнице Савјета родитеља Школе и њима руководи. Савјет родитеља своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору школе, односно стручним органима школе. Предсједник Савјета родитеља: Јоксим Лукета Координатор рада Савјета родитеља: Јасенка Влачић, дипл.педагог