• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Савјет родитеља


Савјет родитеља је савјетодавно тијело и чини га по један представник родитеља сваког одјељења у школи.
Пословником о раду  Савјета родитеља утврђује се његов састав, мандат задаци и начин рада.
Савјет родитеља обавља послове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и општим актима школе.
Савјет родитеља бира свог предсједника. Предсједник сазива сједнице  Савјета родитеља Школе и њима  руководи.
Савјет родитеља своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору школе, односно стручним органима школе.

 

 

Предсједник Савјета родитеља: Јоксим Лукета

Координатор рада Савјета родитеља: Јасенка Влачић, дипл.педагог

 

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА РОДИТЕЉА:

I1 Радановић Бранко

I2 Бранковић Миланка
I3 Мијатовић Силвана
I4 Ђуран Марија
I5 Тешановић Љиљана
I6 Радић Горан
I7 Новаковић Драгана
I8 Дубравац Слободанка
II1Вукмировић Јасмина
II2 Поповић Татјана
II3 Златковић Биљана
II4 Шупут Срђан
II5 Јелача Биљана
II6 Берић Миодраг
II7 Црногаћа Далиборка
II8 Миловац Данијела
III1 Вујасиновић Дарио
III2 Марјановић Љупко
III3 Пузић Слободан
III4 Врањеш Душко
III5 Врећо Славиша
III6 Витомир Александар
III7 Радоја Нада
III8 Вуксан Младен
IV1 Лукета Јоксим
IV2 Јањић Драгана
IV3 Грбић Мариета
IV4 Солдат Баврлић Соња
IV5 Гвоздић Бранка
IV6 Божић Златана
IV7 Радивојац Ранка
IV8 Максимовић Зорица