• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Савјет родитеља


Савјет родитеља је савјетодавно тијело и чини га по један представник родитеља сваког одјељења у школи.
Пословником о раду  Савјета родитеља утврђује се његов састав, мандат задаци и начин рада.
Савјет родитеља обавља послове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и општим актима школе.
Савјет родитеља бира свог предсједника. Предсједник сазива сједнице  Савјета родитеља Школе и њима  руководи.
Савјет родитеља своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору школе, односно стручним органима школе.

 

 

Предсједник Савјета родитеља: 

Координатор рада Савјета родитеља: Санда Ђорђијевски, дипл.педагог

 

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА РОДИТЕЉА: