• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Банкарски техничар


У оквиру четворогодишњег школовања жа звање банкарског техничара, ученици се оспособљавају за класичне финансијско - банкарске послове и послове осигурања, за стицање комуникацијских вјештина, као и обављање књиговодствених и рачуноводствених услуга. Такође, стичу знања о банкарском управљању и руковођењу и обучавају се жа организовање послова у банкарским институцијама.

Ижучавају основе банкарског пословања крож стручне предмете: Књиговодство, Економија пословна информатика, Канцеларијско пословање, Банкарско пословање, Статистика, Финансијска математика, Банкарска обука, Банкарско право, Менаџмент и Банкарске процедуре. Банкарски техничари имају могућност запослења у свим предузећима које се баве банкасрским  пословањем као што су банке, осигуравајућа друштва, јавне и друштвене институције.

Након стицања звања банкарског техничара, могу наставити школовање на свим факултетима, нарочито оним друштвеног смејра.