• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Закони и правилници


 

Закон о средњем образовању и васпитању (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Статут ЈУ Економска школа Бања Лука (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Правилник о похваљивању и награђивању ученика (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Правилник о кућном реду (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Правилник о начину правдања изостанака ученика са наставе (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021.године (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19) (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 17/19) (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Етички кодекс (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ)