• Краља Алфонса XIII бр.34
  78 000 Бања Лука
 • Број телефона
  051/231-250
 • Е-пошта
  ss03@skolers.org
 • eduis

Упис


ЈУ Економска школа Бања Лука у први разред школске 2023/2024 године уписује смјерове:

 1. Економски техничар (4 одјељења)
 2. Пословно-правни техничар (4 одјељења)

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 1. ОПШТЕГ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
 • Просјечна (средња) оцјена општег успјеха у IV разреду се помножи са два
 • Просјечна (средња) оцјена општег успјеха у VII разреду се помножи са два
 • Просјечна (средња) оцјена општег успјеха у VIII разреду се помножи са три
 • Просјечна (средња) оцјена општег успјеха у IX разреду се помножи са три

На основу општег успјеха кандидат може остварити највише 50 бодова

 1. ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ИЗ ПЕТ ПРЕДМЕТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗАНИМАЊЕ
 • У VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два
 • У IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два

По овом основу кандидат може остварити највише 20 бодова.

Предмети који се посебно бодују за струку ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА су:

 • Српски језик
 • Страни језик
 • Математика
 • Историја
 • Географија

Пријем докумената за упис у ЈУ Економска школа Бања Лука за ученике који имају 60 и више бодова вршиће се од понедјељка, 19. 6. 2023. године, до уторка, 20. 6. 2023. године, у периоду од 8.00-13.00 часова. Резултати уписа ће бити објављени на огласној табли школе у четвртак, 22. 6. 2022. године, у 10.00 часова.

Пријем докумената за упис у ЈУ Економска школа Бања Лука за ученике који имају мање од 60 бодова вршиће се од понедјељка, 26. 6. 2022. године, до сриједе, 28. 6. 2022. године, у периоду од 8.00-13.00 часова. Резултати уписа ће бити објављени на огласној табли школе у петак, 30 6. 2022. године, у 10.00 часова.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Пријава за упис (попуњава се у школи)
 2. Оргинална диплома и свједочанства
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Адресиран коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“
 6. Диплому за изузетан успијех из предмета значајних за струку
 7. Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења