• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Додантна настава из предмата практична настава


Предузеће за вјежбу (ПЗВ)

 

Предузеће за вјежбу је мјесто за учење путем симулације предузећа с одговарајућим организационим формама (набавка, продаја, маркетинг, рачуноводство и секретаријат).

То је иновативни, практично оријентисани метод учења, који има за циљ промовисати предузетничке вјештине (фирма модел у којој се промовишу процеси стварног бизниса).

На додатној настави из предмета Практична настава – предузеће за вјежбу (ПЗВ) планирано је да ученици раде презентације на задану тему. Прва тема: Како продавати?

Циљ је да се ученици упознају са значајем, карактеристикама и методама продаје. Ученици ће прикупљати материјал и радити презентацију на задану тему, те ће бити у могућности да је успјешно презентују.

Даље ће ученици сами бирати тему за следећу радионицу (припрема за сајам, примјена рачуноводственог програма, бизнис план, .....). 

Циљ додатне наставе из ПЗВ је проширивање и продубљивање знања, умијећа и вјештина заинтересованих ученика за овај предмет, непосредније активирање ученика и оспособљавање за самообразовање.