• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Додантна настава из социологије


Постоје најмање два разлога због којих смо се одлучили да организујемо додану наставу из Социологије. Један је важност сазнања до којих долазимо изучавајући ову науку, поготово ако се има у виду вријеме у којем живимо, а то је вријеме глобализације, кризе система вриједности, отуђења и многобројних других изазова.  Други разлог је недовољан фонд часова за изучавање Социологије у току редовне наставе, поготово ако се узме у обзир да ученици наше школе углавном уписују факултете на којима  је предзнање из ове области очекивано. 

Мирела Тишма Калинић