• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Стручни активи


У нашој школи ради 9 стручних актива. Преглед стручних актива и имена њихових руководилаца можете пронаћи у сљедећој табели.

Р.бр. Назив Актива Предсједник Актива

1

Српски језик и књижевност

Биљана Јевђовић Гагић, проф. српског језика и књижевности

2

Енглески језик

 мр Маријана Јакшић, проф. енглеског језика

3

Њемачки језик

Сандра Марчета, проф. њемачког језика

4

Физичко васпитање

Сњежана Петрушински, проф. физичког васпитања

5

Математика

Милијана Добријевић, проф. математике

6

Информатика

Слободар Пејичић, проф. информатике

7

Друштвена група предмета

Славица Ћурковић, проф. историје и латинског језика

8

Правна група предмета

Горан Грубиша, дипл. правник

9

Економска група предмета

Бранка Вуковић, дипл. економиста