• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Стручни активи


У нашој школи ради 9 стручних актива. Преглед стручних актива и имена њихових руководилаца можете пронаћи у сљедећој табели.

Р.бр. Назив актива актива

1

Српски језик и књижевност

Гојко Мијатовић, проф.

2

Енглески језик

Наташа Марчета, проф.

3

Њемачки језик

Габријела Вујатовић, проф.

4

Физичко васпитање

Миодраг Божић, проф.

5

Математика

Маја Марић, проф.

6

Информатика

Милена Звјерац, проф.

7

Друштвена група предмета

Мирела Тишма Калинић, проф.

8

Правна група предмета

Горан Грубиша, дипл. правник

9

Економска група предмета

Бранка Вуковић, дипл. економиста