• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Економски техничар


Економски техничар је образовни профил у оквиру којег се ученици оспособљавају за обављање књиговодствених, рачуноводствених и комерцијалних услуга, те након завршене средње школе могу  радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образовним и културним институцијама, могу да оснују своја приватна предузећа и да се баве предузетништвом.

Циљ наставног плана и програма је да ученици стекну способности везане за потребе савременог тржишта рада. 

Кад би овладали овим знањем, током свог четворогодишњег школовања ће изучавати следеће стручне предмете: Књиговодство, Економију, Пословну информатику, Привредну математику, Монетарну економију и банкарство, Право, Статистику и Практичну наставу.

Наше ученике одликује савјесност и одговорност у обављању послова, спремност на тимски рад, тачност, систематичност и добре комуникационе способности.

Након стицања дипломе економског техничара могу наставити школовање на свим, факултетима, нарочито оним друштвеног смјера.