• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Пословно-правни техничар


Пословни - правни техничари се оспособљавају за рад у службама органа управе и локалне самоуправе и имају могућност запослења у свим установама и предузећима на административним, управним и биротехничким пословима. 

Током школовања, ученици се оспособљавају за обављање административних послова који укључују израду разних евиденција, статистичких података, рјешења и одлука, стичу знања из предузетништва, коресподенције, те знања из различитих области права.

Посао пословно - правног техничара подразумијева сталну комуникацију са другим људима те се његују коминикацијске вјештине, спремност на тимски рад и ажурност.

Стручни предмети које изучавају пословно - правни техничари су: Право, Књиговодство, Економија, Пословна информатика, Привредна математика, Монетарна економија и банкарство, Статистика и Практична настава.

Након стицања дипломе пословно - правног техничара, ученици могу наставити школовање на свим факултетима, нарочито оним друштвеног смјера.