• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Царински техничар


НАПОМЕНА: У школској 2023/2024 години није планиран упис на смјер царински техничар.

У оквиру овог смјера изучавају се сљедећи предмети:

Општеобразовни предмети: Српски језик, Енглески језик, Физичко васпитање, Математика, Информатика, Историја , Демократија и људска права, Географија, Пословна комуникација, Социологија и Филозофија, Њемачки језик, Вјеронаука/Култура религија, Етика.

Стручни предмети: Економија, Финансијска математика, Пословна информатика, Рачуноводство, Предузетништво, Статистика, Право, Канцеларијско пословање, Јавне финансије, Царински системи, Спољнотргов. и девизно пословање, Међународна шпедиција, Изборни предмет